Inwestorze, znajdujesz się na Podstronie Pożyczkobiorcy. Podstrona ta jest zarządzana w pełni przez Pożyczkobiorcę i to on odpowiada za wszelkie informacje zamieszczone na tej stronie. Przed dopuszczeniem kampanii, każda informacja zamieszczona przez Pożyczkobiorcę jest szczegółowo analizowana przez platformę, w zakresie prawdziwości informacji zamieszczonych na stronie. Platforma nie dokonuje jednak analizy inwestycyjnej zamieszczanych kampanii, nie świadczy doradztwa inwestycyjnego ani nie przedstawia rekomendacji inwestycyjnych. Nie bierze odpowiedzialności za działalność Pożyczkobiorcy oraz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego lub zwrotu z inwestycji. Za wszystkie informacje dotyczące prowadzonej kampanii za pośrednictwem platformy pełną i wyłączną odpowiedzialność ponoszą Pożyczkobiorcy zamieszczający te informacje.

O Projekcie

Projekt przy ulicy Dolnej 43/45 polega na wykonaniu prac remontowo-budowlanych budynku. W wyniku których postanie ponad 2.300 m2 powierzchni o charakterze usługowo-handlowym. Na niezabudowanej części powstał własny parking.

Atutem projektu jest jego prosty model biznesowy, polegający na wybudowaniu nowoczesnego budynku usługowo-handlowego, a następnie jego komercjalizacji i sprzedaży. Pożyczkodawcy biorący udział w projekcie zabezpieczeni są wpisem na pierwszym miejscu hipoteki nieruchomości i ze środków uzyskanych ze sprzedaży powierzchni spłacane są ich pożyczki.

Zespół

Marek Kwiatkowski
Prezes Zarządu Lokaty Budowlane S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Od ponad 14 lat związany jest z branżą budowlaną. Piastując stanowisko prezesa spółki Osiedle Poniatowskie odpowiadał za realizację budowy osiedla składającego się z 50 domów jednorodzinnych w Ożarowie Mazowieckim. Przez 11 lat związany był z firmą Vienna Service która odpowiadała za wynajem nieruchomości w 11 miastach w Polsce. Jednym z jego sukcesów była komercjalizacja Galerii Żoliborz w Warszawie.

Grupa kapitałowa

Lokalizacja

Galeria

Przewagi konkurencyjne

Komercjalizacja

W razie pytań dotyczących kampanii zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem biuro@dolna.eu

Lokaty Budowlane Dolna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Popularna 19/2, 02-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515058, posiadająca numer NIP 5223017253 oraz numer REGON 147305843